Właściwe urzędy

Adres siedziby firmy decyduje o tym, jakie urzędy i instytucje państwowe będą odpowiadały za jej obsługę. Sprawdź, pod jakie urzędy będzie podlegała Twoja firma, gdy zarejestrujesz działalność pod adresem Biznes Centrum.

Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
ul. Powstańców Śląskich 2D
01-381 Warszawa
tel. 22 533 66 00

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

KRS

XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa