Adres do rejestracji firmy

Decyzja o utworzeniu działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów, które wynikają z przepisów polskiego prawa. Ich mnogość oraz zmienność to jedna z większych barier, skutecznie powstrzymująca wiele osób przed podjęciem decyzji o przejściu „na swoje”. Wyjaśniamy, na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas rejestrowania firmy.

Z tej strony dowiesz się m.in.:
  • na co zwrócić uwagę, gdy chcesz zarejestrować działalność
  • w jakiej formie możesz zarejestrować działalność gospodarczą
  • z czego wynika popularność spółki z o.o.
  • czym jest adres do rejestracji firmy
  • w jakich sytuacjach korzystny może okazać się wirtualny adres siedziby

Forma działalności gospodarczej

Istnieje wiele różnych form prowadzenia firmy w Polsce. Do najpopularniejszych należą dwa rozwiązania – indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chociaż podjęcie decyzji w tym zakresie nie jest nieodwołalne, a przekształcenie formy prawnej jest operacją możliwą do realizacji niemal w każdym momencie, to lepiej już na starcie przeanalizować wady i zalety każdej formy prawnej.

Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tego czy nasza firma będzie działać jako spółka czy jednoosobowa działalność, to pewne elementy będą dla obydwu tych form bardzo podobne lub wręcz identyczne. Przede wszystkim dotyczy to obowiązków wobec Państwa – np. płacenie podatków czy składek. Oprócz tego niezbędne jest spełnienie wymogów formalnych, czyli uzyskanie wpisu do właściwych rejestrów, a także dysponowanie adresem do rejestracji firmy.

obrazek ukazujący spotkanie w biurze
widok na biurko z laptopem

Wirtualny adres biura Warszawa

Zamów przez telefon

Poszukujesz wirtualnego adresu siedziby dla swojej firmy? Zadzwoń pod numer 22 299 09 06 i dowiedz się w jaki sposób możesz podpisać z nami umowę. Sprawdź, jak działa wirtualne biuro.

Zamów przez Internet

Wolisz załatwić wszystkie formalności on-line? Umowę z nami możesz zawrzeć przez Internet, akceptujemy także podpis elektroniczny. Sprawdź wirtualne biuro Warszawa cena i wypełnij formularz zamówienia juz dzisiaj.

Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza to dla wielu osób synonim słowa „samozatrudnienie”. W wielu przypadkach faktycznie jest ona rejestrowana w celu świadczenia usług w sposób bardzo zbliżony do pracy na etacie, ale nie jest to wyłączna reguła. Na rynku działają przedsiębiorcy, którzy zatrudniają kilkudziesięciu czy nawet kilkuset pracowników, będąc w sensie prawnym takim samym podmiotem, jak chociażby programista, który świadczy usługi tylko dla swojego byłego pracodawcy.

Głównym atutem jednoosobowej działalności gospodarczej jest szybki tryb jej utworzenia. Z uwagi na to, że w zasadzie wszystkie operacje związane z taką formą prawną można załatwić przez Internet, to komplet czynności możemy wykonać nawet w jeden dzień. Podobnie wygląda kwestia zawieszenia czy nawet zamknięcia swojej firmy – także w takich sytuacjach wystarczające będzie złożenie odpowiednich wniosków w systemie teleinformatycznym.

Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. We wniosku, którego złożenie jest wolne od opłat należy określić m.in. nazwę firmy, zakres świadczonych usług, a także adres siedziby. Nie musi być to wynajmowane indywidualnie biuro, a w większości przypadków w zupełności wystarczający będzie wirtualny adres firmy, z którego skorzystać można w większości dużych miast w Polsce.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spośród kilku opisanych w naszym prawie typów spółek prawa handlowego, najpopularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chociaż sama nazwa wskazuje, że jest to spółka, a więc przedsięwzięcie przynajmniej dwóch osób czy podmiotów, to w praktyce możliwa jest rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. Taka decyzja ma jednak określone konsekwencje, wśród których możliwe jest uznanie chociażby przez ZUS, że de facto prowadzimy indywidualną działalność gospodarczą, podlegającą innym regulacjom w zakresie składek niż spółki.

Motywacją do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla wielu osób jest właśnie możliwość uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ZUS kwestionuje taką możliwość nie tylko, gdy w spółce występuje wyłącznie jeden wspólnik, ale także wtedy, gdy jest ich np. dwóch, ale jeden z nich posiada powyżej 90 proc. udziałów. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać np. u doradcy podatkowego, po przedstawieniu szczegółów planowanego przedsięwzięcia.

Złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. jest możliwe przez Internet, w systemie S24. Procedura jest jednak w tym przypadku nieco bardziej złożona niż w przypadku jednoosobowych działalności, a czas oczekiwania na zakończenie całej procedury bywa liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach. We wniosku o wpis do KRS należy wskazać nie tylko nazwę spółki czy właściwe kody PKD, ale także adres siedziby. Wirtualna siedziba spółki rozwiązuje problem wysokich kosztów prowadzenia biznesu, co ma szczególne znaczenie w pierwszych miesiącach po starcie.

widok na całe biuro
widok na laptopa

Wirtualny adres biura Warszawa

Zamów przez telefon

Poszukujesz wirtualnego adresu siedziby dla swojej firmy? Zadzwoń pod numer 22 299 09 06 i dowiedz się w jaki sposób możesz podpisać z nami umowę. Sprawdź, jak działa wirtualne biuro.

Zamów przez Internet

Wolisz załatwić wszystkie formalności on-line? Umowę z nami możesz zawrzeć przez Internet, akceptujemy także podpis elektroniczny. Sprawdź cennik wirtualnego biura i wypełnij formularz zamówienia juz dzisiaj.

Wybór formy opodatkowania

Niezależnie od tego jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybierzemy, a także w jakim mieście znajdzie się adres rejestracyjny firmy, to jedna z kluczowych decyzji będzie dotyczyła sposobu opodatkowania. Ma to znaczenie przede wszystkim dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na biznes w oparciu o wpis do CEIDG. Do niedawna dużą popularnością cieszył się podatek liniowy, który pozwalał rozliczać się z Urzędem Skarbowym w oparciu o płaską stawkę – 19 proc. od dochodu.

Po wprowadzeniu przepisów związanych z tzw. Polskim Ładem i zmianach w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, taka forma w wielu przypadkach straciła w istotny sposób na atrakcyjności. Od dłuższego czasu obserwowany jest wzrost zainteresowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który określa procentowe stawki płacone od osiąganych wpływów, w zależności od charakteru świadczonych usług czy oferowanych produktów.

Oprócz tego dla indywidualnych przedsiębiorców dostępna jest także opcja rozliczania się z administracją skarbową w oparciu o tzw. skalę podatkową. To zasady płacenia podatków analogiczne jak w przypadku pracy na etacie, a więc o dwie stawki – 17 proc. (od 1 lipca 2022 roku będzie to 12 proc.) oraz 32 proc. W takim wariancie skorzystamy także z podniesionej kwoty wolnej od podatku, a wszystko to sprawia, że szczególnie przy niższych dochodach, taka forma może okazać się bardzo korzystna.

Inaczej wygląda sytuacja podmiotów działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady w ich przypadku obowiązuje podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Jej wysokość od lat wynosi 19 proc., a więc tyle samo, ile w przypadku liniowego podatku PIT. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że prowadzenie pełnej księgowości, która jest obligatoryjna dla spółek z o.o. jest zdecydowanie bardziej skomplikowane i droższe od chociażby księgi przychodów i rozchodów, dominującej wśród podatników PIT na skali podatkowej i w przypadku podatku liniowego.

Oprócz stawki podstawowej CIT, w Polsce funkcjonuje także jej obniżony do 9 proc. wariant. Taka opcja jest dostępna dla tzw. małych podatników, którzy definiowani są przez pryzmat osiąganych przychodów. Poziom sprzedaży, który uprawnia do płacenia niskiego CIT to równowartość kwoty 2 milionów euro rocznie, co pozwala skorzystać z takiego rozwiązania bardzo wielu spółkom, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania na rynku.

Adres rejestracyjny firmy – co należy wiedzieć?

Utworzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem decyzji do podjęcia, a jedna z nich dotyczy adresu do rejestracji firmy. Takiej informacji wymagać będzie od przyszłych przedsiębiorców nie tylko Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także wszyscy kontrahenci, w tym m.in. banki, operatorzy telefonii komórkowej czy dostawcy Internetu. Warto więc decydować w sposób świadomy i z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń.

Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu standardem było wynajmowanie biura lub korzystanie z własnego domu w celu rejestracji firmy. Wielu biznesmenów do dzisiaj korzysta z możliwości rejestracji firmy w mieszkaniu rodziców, ale wcale nie są to jedyne dostępne dla przedsiębiorców opcje. W większości przypadków najefektywniejszy kosztowo będzie wirtualny adres dla firmy, z którego można skorzystać nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych miastach.

Wirtualna siedziba spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej to wariant, który jest przeznaczony dla biznesów, w których nie występuje konieczność fizycznej obecności przedsiębiorcy pod wskazanym adresem przez cały czas. Jest to więc doskonałe rozwiązanie np. dla freelancerów, doradców czy konsultantów, którzy swoje usługi mogą świadczyć w zasadzie z dowolnego miejsca kraju czy nawet świata.

Typowe wirtualne biuro Warszawa oferuje swoim klientom wiele różnych usług, ale kluczowy jest adres do rejestracji firmy. Co bardzo ważne po zawarciu umowy z tego typu podmiotem nasza firma będzie posiadała tytuł prawny do podawania określonego adresu w relacjach z organami administracji publicznej, a także podczas codziennych transakcji gospodarczych z kontrahentami.

Różne typy adresów – co musisz wiedzieć?

W przypadku, gdy działalność musi być wpisana do CEIDG, przedsiębiorca we wniosku rejestracyjnym czy aktualizacyjnym może podać 3 lub więcej różnych adresów. Różnice pomiędzy nimi nie zawsze są zrozumiałe dla ludzi, którzy dopiero poznają prawo prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej poszczególne wpisy będą wpływały np. na to, do którego urzędu będziemy musieli składac deklaracje chociażby w zakresie podatku vat.

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – to pole pozwala wskazać konkretną lokalizację (ulica, numer nieruchomości, kod pocztowy, miejscowość) prowadzonej firmy. Przepisy nakładają obowiązek podania tej informacji podczas rejestracji działalności, ale tylko wtedy, gdy będzie to zgodne ze stanem faktycznym. A zatem, jeżeli Twoja działalność jest wykonywana stale w określonym miejscu (np. sklep spożywczy), to właśnie jego adres powinien być wskazany w tym polu.

Warto wiedzieć, że prawo nie wymaga, aby indywidualny przedsiębiorca w ogóle wskazywał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli usługi świadczone są stale u jednego klienta (klasyczne samozatrudnienie) lub gdy wykonywane są one dla wielu różnych odbiorców, ale np. w sposób mobilny, to nie będzie możliwości wskazania nieruchomości, która będzie wypełniała przesłanki pozwalające określić ją jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wielu początkujących przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z konstrukcji przepisów w zakresie siedziby firmy, stąd w wielu przypadkach stałe miejsce wykonywania działalności uwidocznione w CEIDG faktycznie nim nie jest. Sama nazwa tego pola może wskazywać na to, że jest ono wymagane, stąd często znajdziemy tam adres wirtualnego biura czy własnego lub wynajmowanego mieszkania.

Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest wskazywane przez właścicieli firm, które prowadzą oddziały lub mają np. wiele punktów sprzedaży. Jeżeli więc istnieje kilka różnych miejsc, w których działalność jest prowadzona stale, to ich adresy należy wskazać w tym właśnie polu. Co ważne nie muszą znajdować się one np. w tym samym mieście czy nawet województwie. Z uwagi na specyfikę tej informacji jej podawanie jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy takie miejsca faktycznie istnieją.

Adres do doręczeń – to jedyny rodzaj adresu, którego podanie jest wymagane dla przedsiębiorców indywidualnych. Jak wskazuje jego nazwa, jest to adres do korespondencji, a pisma wysłane tam np. przez Urząd Skarbowy będą uznane za skutecznie doręczone, nawet wtedy, gdy wskutek błędu czy nieuwagi zapomnimy o jego aktualizacji. Dlatego warto pamiętać o tym, by zmieniając np. wirtualny adres, dokonać stosownego zgłoszenia również w CEIDG.

Wirtualny adres biura a tradycyjna siedziba

W jakich sytuacjach można więc skorzystać z wirtualnego adresu, a kiedy niezbędna będzie tradycyjna siedziba dla firmy? Odpowiedź na tak postawione pytanie będzie zależała od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego zawsze warto dokładnie przeanalizowac konkretny przypadek. Od tego zależeć będzie także w jaki sposób wypełniony powinien zostać wniosek o wpis do KRS czy CEIDG.

W przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności, adres wirtualnego biura będzie można wskazać tylko w przypadku, gdy to właśnie tam będziemy przebywać na codzień i czy np. Urząd Skarbowy będzie mógł się tam spotkać z przedsiębiorcą podczas kontroli. W większości przypadków taka sytuacja dotyczyć więc będzie tylko podmiotu, który prowadzi wirtualne biuro, a nie jego poszczególnych klientów.

Sytuacja zmienia się, gdy wirtualny adres firmy wynajmujemy np. w centrum co-workingowym. Tego typu miejsca dysponują wspólnymi powierzchniami do pracy czy nawet indywidualnymi gabinetami. W praktyce więc będzie to rozwiązanie bardzo zbliżone do posiadania własnego biura, a główna różnica polegać będzie na prawdopodobnie niższych kosztach.

Jeżeli jednak specyfika naszego biznesu nie wymaga posiadania konkretnego miejsca prowadzenia działalności, to wirtualny adres siedziby powinien zostać wpisany jako adres do doręczeń. Taka opcja jest prawnie dopuszczalna w przypadku wpisu do CEIDG. W przypadku spółek oraz innych podmiotów objętych wymogiem wpisu do KRS, adres wirtualnej siedziby będzie jednocześnie głównym adresem firmy uwidocznionym w rejestrze.

obrazek ukazujący salę konferencyjną
widok na pomieszczenie ze stołem i krzesłami