Wymagane dokumenty

Zawierając umowę najmu na wirtualne biuro Warszawa w Biznes Centrum staramy się ograniczać formalności do niezbędnego minimum. Jako podmiot wpisany do Rejestru Działalności na Rzecz Spółek lub Trustów pod numerem RDST-124 dbamy jednocześnie o bezpieczeństwo zawieranych porozumień i transakcji. Poniżej możesz zapoznać się z listą wymaganych dokumentów w zależności od formy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Działająca spółka z o.o.

W przypadku, gdy reprezentujesz działającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i chcesz zmienić jej adres na nasz, to podczas zawarcia umowy niezbędne będą:

  • wydruk z KRS
  • dowód osobisty do wglądu

Spółka z o.o. w organizacji

Jeżeli Twoja spółka jest w trakcie organizacji i szukasz swojego pierwszego adresu, to możesz od razu wskazać nasz adres. W tym celu do zawarcia umowy potrzebne będą:

  • umowa spółki (z S24 lub poświadczona notarialnie)
  • dowód osobisty do wglądu

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do CEIDG? Jeżeli tak, to podpisując umowę z Biznes Centrum będziemy potrzebowali:

  • wydruk z CEIDG
  • dowód osobisty do wglądu

Działająca spółka akcyjna

Reprezentujesz spółkę akcyjną i chcesz zmienić jej adres? Oferta Biznes Centrum pozwala osiągnąć istotne oszczędności kosztów najmu. Do zawarcia umowy wymagane są:

  • wydruk z KRS
  • dowód osobisty do wglądu